ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Kształcenie praktyczne

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Kształcenie praktyczne

Ta istniejąca 20 lat na edukacyjnym rynku uczelnia od początków swojej działalności stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy.

– Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych wśród pielęgniarek w Polsce, chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w tej profesji. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest, aby stworzyć warunki do nauki tego zawodu zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych – podkreśla dziekan Gałuszka.

Te założenia spełnia Centrum Symulacji Medycznych. Kielecka niepubliczna szkoła wyższa dołączyła do wąskiego grona uczelni, w których taki ośrodek będzie działał.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia Luiza Wójcik, kierownik biura projektu Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.