ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. Centrum pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów – podkreśla doktor Grzegorz Gałuszka. – Główną ideą ośrodka jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowanie do zajęć klinicznych. Pomoże też wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem.

Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach rozpocznie działalność już w roku akademickim 2018/2019.