ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Wsparcie z ministerstwa

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Wsparcie z ministerstwa

Pełna nazwa projektu brzmi: „MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach”. Jego łączna wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.
Aby otrzymać fundusze, uczelnia musiała spełnić ściśle określone wymagania.

– W 2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych opracowała projekt Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, który po audycie przeprowadzonym przez Komisję Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia został oceniony pozytywnie.

Kolejnym krokiem było opracowanie projektu i przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, celem pozyskania środków finansowych – wymienia Luiza Wójcik. – W listopadzie 2017 roku uczelnia znalazła się na liście podmiotów, które do-stały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2018 – do 31.01.2020 roku.