ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Współpraca z kielecką lecznicą

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Współpraca z kielecką lecznicą

Na tym jednak nie koniec. Nauka w Centrum Symulacji Medycznych będzie też okazją do kontaktu interpersonalnego pomiędzy pielęgniarką a pacjentem.

– Uczelnia będzie realizować projekt w partnerstwie ze Szpitalem Kieleckim Świętego Aleksandra, co pozwoli na wprowadzenie programu „Pacjent Standaryzowany”. Program obejmie między innymi prowadzenie zajęć z udziałem osób, które w sposób najbardziej realistyczny będą odtwarzać historię określonej choroby.

W ramach projektu wsparcie otrzyma także kadra dydaktyczna, która będzie prowadzić zajęcia ze studentami pielęgniarstwa. Będą to kursy instruktorskie w zakresie nauczania metodą symulacji – dodaje dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, zostanie również stworzona kompleksowa baza scenariuszy do zajęć. Projekt zakłada też współpracę z innymi ośrodkami Centrum Symulacji Medycznych.