ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

O Nas

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Nauka w wirtualnym szpitalu

Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach będzie służyło przyszłym pielęgniarkom.

Profesjonalne i na najwyższym poziomie kształcenie przyszłych pielęgniarek. Temu ma służyć Centrum Symulacji Medycznych, które powstanie w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Wartość inwestycji to prawie 2,6 miliona złotych. Projekt w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

– Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) pozwoli na efektywną naukę przez praktykę. Studenci zdobędą lepsze umiejętności praktyczne, dzięki czemu będą się czuć pewniej w pierwszych kontaktach z pacjentami – mówi doktor Grzegorz Gałuszka, kierownik projektu MCSM, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.


Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Na tym jednak nie koniec. Nauka w Centrum Symulacji Medycznych będzie też okazją do kontaktu interpersonalnego pomiędzy pielęgniarką a pacjentem.

– Uczelnia będzie realizować projekt w partnerstwie ze Szpitalem Kieleckim Świętego Aleksandra, co pozwoli na wprowadzenie programu „Pacjent Standaryzowany”. Program obejmie między innymi prowadzenie zajęć z udziałem osób, które w sposób najbardziej realistyczny będą odtwarzać historię określonej choroby.

W ramach projektu wsparcie otrzyma także kadra dydaktyczna, która będzie prowadzić zajęcia ze studentami pielęgniarstwa. Będą to kursy instruktorskie w zakresie nauczania metodą symulacji – dodaje dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, zostanie również stworzona kompleksowa baza scenariuszy do zajęć. Projekt zakłada też współpracę z innymi ośrodkami Centrum Symulacji Medycznych.


Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim.

Centrum pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów – podkreśla doktor Grzegorz Gałuszka.

– Główną ideą ośrodka jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowanie do zajęć klinicznych. Pomoże też wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem.

Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach rozpocznie działalność już w roku akademickim 2018/2019.


Projekt prowadzą:

Dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Kierownik projektu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
(Fot. Echo Dnia)

Luiza Wójcik

Kierownik biura projektu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
(Fot. Przemysław Szczepańczyk)

Arkadiusz Lech

Współtworzący program rozwojowy
(Fot. Archiwum)


Ważne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które pod koniec 2017 roku otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych. Resort przeznaczył na ten cel prawie 93 miliony złotych przy zaangażowaniu funduszy unijnych.

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” (Umowa o dofinansowanie nr PO-WR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.