ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Rozeznanie rynkowe

Rozeznanie rynku z dn. 14.09.2020 r. na zakup i dostawę środków ochronnych i do dezynfekcji oraz urządzenia do pomiaru temperatury (COVID-19) |pdf | doc RR COVID MCSM_specyfikacja produktu Załącznik nr 1_14.09.2020 r. | pdf | doc

HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Szkolenia dla pracowników-instruktorów oraz nauczycieli Poniżej zamieszczamy link do harmonogramu szkoleń dla pracowników:

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. Centrum pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów – podkreśla doktor Grzegorz Gałuszka. – Główną ideą ośrodka jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowanie do zajęć klinicznych. Pomoże też wykształcić u studentów…
Przeczytaj więcej

Nauka w wirtualnym szpitalu!

Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach będzie służyło przyszłym pielęgniarkom Profesjonalne i na najwyższym poziomie kształcenie przyszłych pielęgniarek. Temu ma służyć Centrum Symulacji Medycznych, które powstanie w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wartość inwestycji to prawie 2,6 miliona złotych.…
Przeczytaj więcej

Współpraca z kielecką lecznicą

Na tym jednak nie koniec. Nauka w Centrum Symulacji Medycznych będzie też okazją do kontaktu interpersonalnego pomiędzy pielęgniarką a pacjentem. – Uczelnia będzie realizować projekt w partnerstwie ze Szpitalem Kieleckim Świętego Aleksandra, co pozwoli na wprowadzenie programu „Pacjent Standaryzowany”. Program obejmie między innymi prowadzenie zajęć z udziałem osób, które w sposób najbardziej realistyczny będą odtwarzać…
Przeczytaj więcej

Wsparcie z ministerstwa

Pełna nazwa projektu brzmi: „MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach”. Jego łączna wartość wynosi 2 599 478,40 złotych. Aby otrzymać fundusze, uczelnia musiała spełnić ściśle określone wymagania. – W 2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych opracowała…
Przeczytaj więcej

Kształcenie praktyczne

Ta istniejąca 20 lat na edukacyjnym rynku uczelnia od początków swojej działalności stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy. – Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych wśród pielęgniarek w Polsce, chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w tej profesji. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza…
Przeczytaj więcej