ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

Szkolenia dla pracowników-instruktorów oraz nauczycieli

Rodzaj wsparciaAdres realizacji wsparcia Data
 
Godziny  dodatkowe informacje
Szkolenie pt: Symulacja medyczna w edukacji zawodów medycznych.     Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego   20-093 Lublin,ul. Chodźki 7                           23.03.2018               10.00-16.00
Szkolenie ogólne   Pt:,, Podstawy teoretyczne wykorzystania symulacji wysokiej wierności w kształceniu na kierunkach medycznych.,, Historia symulacji medycznejPodstawy neurofizjologiczne procesu uczeniaZapoznanie z zasadami pracy instruktora symulacjiZapoznanie z zasadami pisania scenariusza symulacyjnegoPokaz scenariusza symulacyjnego i roli instruktoraPokaz debriefingu       Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach   ul. Jagiellońska 109 A Aula  727 VII piętro           25.04.2019     14.00-21.10
Szkolenia dla techników symulacji medycznych- zasady pracy w sali symulacyjnejobsługa sprzętu technicznego na sali symulacyjnejobsługa oprogramowania używanego na sali symulacyjnejwspółpraca z instruktorem symulacji przed, w trakcie i po scenariuszu symulacyjnymzasady pracy ze studentami z wykorzystaniem symulacji medycznejtworzenie symulatorów niskiej wierności za pomocą powszechnie dostępnego sprzętudostosowanie sali symulacyjnej do odtwarzania warunków w scenariuszu   Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Łazarza  16, Kraków         20.05.2019         8.00-16.00  
Szkolenie z wysokiej wierności Poznanie zasad pracy w sali symulacyjnej – Poznanie zasad przygotowania do scenariusza – Stworzenie własnego scenariusza symulacyjnego – Przygotowanie sali i technika do pracy na własnym scenariuszu – Przeprowadzenie scenariusza – Poznanie podstawowych zasad de briefingu – Przeprowadzenie debriefingu   Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach   ul. Jagiellońska 109 A Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych VIII piętro   14.06.2019 piątek   15.06.2019 sobota 14.30-21.00     8.30-15.00  
Szkolenia dla techników symulacji medycznych- zasady pracy w sali symulacyjnejobsługa sprzętu technicznego na sali symulacyjnejobsługa oprogramowania używanego na sali symulacyjnejwspółpraca z instruktorem symulacji przed, w trakcie i po scenariuszu symulacyjnymzasady pracy ze studentami z wykorzystaniem symulacji medycznejtworzenie symulatorów niskiej wierności za pomocą powszechnie dostępnego sprzętudostosowanie sali symulacyjnej do odtwarzania warunków w scenariuszu   Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach   ul. Jagiellońska 109 A   Monoprofilowe  Centrum Symulacji Medycznych VIII piętro   27 czerwca 2019 rok       8.00-16.00