ul. Jagiellońska 109a, Kielce 25-734
41 366-93-93
wsepinm@wsepinm.edu.pl

Projekty FE

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą eduacyjną!

HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

 

Nazwa Beneficjenta:  Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  w Kielcach

 

 

Nr projektu: POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

 

 

Tytuł projektu: MCSM- Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach

LP. DATA/ TERMIN MIEJSCE (adres realizacji wsparcia)

 

GODZINA TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
1 23.03.2018 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

20-093 Lublin, ul.Chodźki 7

10.00-16.00 Kurs podstawowy,, Symulacja medyczna w edukacji zawodów medycznych” 8 osób

 

Wszelkie informacje:

MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach