Wkrótce otwarcie MCSM

Przygotowujemy się do otwarcia MCSM już za miesiąc!

Wkrótce otwarcie

„Niebawem otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Będą się tu odbywały zajęcia praktyczne na najwyższym poziomie dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Coraz więcej uczelni medycznych w kraju posiada, rozbudowało lub rozbudowuje ośrodki symulacji medycznej. Jedną z nielicznych w regionie, będzie WSEPiNM. Uczelnia istniejąca od ponad 20 lat na edukacyjnym rynku, od początków swojej działalności, stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy.
Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych wśród pielęgniarek w Polsce, chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w tej, cieszącej się zaufaniem profesji. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest, aby stworzyć najlepsze okoliczności do nauki tego zawodu, zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych. Główną ideą projektu jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowania do zajęć klinicznych. Pomoże także wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem – mówi Dziekan dr n med. Grzegorz Gałuszka.

Gwarancją wysokiej jakości usług zdrowotnych, jest ulepszanie oraz dostosowanie do potrzeb odbiorców, tj. pacjentów, które są wyzwaniem dla obecnej ochrony zdrowia. Nie bez znaczenia jest ogromna waga zdrowia i życia ludzkiego, gdzie w sytuacji ratowania życia nie ma miejsca na błędy, brak profesjonalizmu. Dlatego też symulacje medyczne stały się standardem nowoczesnego nauczania studentów w uczelniach medycznych w Polsce. Obecnie zaawansowane symulatory mogą realistycznie oddychać, kaszleć, okazywać ból, imitować krwawienia a nawet wymiotować sztuczną treścią pokarmową, wywołując u personelu medycznego stres i potrzebę natychmiastowego działania.

Jak podkreślają specjaliści, zastosowanie metody nauczania opartej o kształcenie na symulatorach, wpisują się w wymagania współczesnej dydaktyki. Dzięki symulatorom istnieje możliwość ćwiczenia każdej krytycznej sytuacji, która zagraża życiu prawdziwego pacjenta, doskonalenia umiejętności bez narażania na ryzyko osób żyjących, ale także daje możliwość nauczania podstawowych procedur i zabiegów. Pozwala także na utrwalanie wiedzy i umiejętności, które w warunkach realnych są rzadko wykonywane. Symulacja medyczna rozwija się także ze względu na uwarunkowania prawne i co za tym idzie coraz trudniejszy dostęp do pacjenta. Pacjent powinien wyrazić zgodę na badanie i ma prawo odmówić jej studentowi. Symulatory zastępują pacjenta wtedy, gdy studenci uczą się postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, dotyczy to np. uciskania klatki piersiowej, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, defibrylacji, iniekcji, wkłuć, pielęgnacji ran itp. W tym celu stworzono wiernie oddające anatomię fantomy i symulatory, na których można wielokrotnie ćwiczyć te procedury w bardzo realistyczny sposób – informuje Arkadiusz Lech- współtworzący program rozwojowy.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych.

Pełna nazwa projektu brzmi: „MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach”. Jego łączna wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.

Przyznany budżet umożliwi adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych, gdzie powstanie Centrum. Zostaną utworzone specjalistyczne pracownie min. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym i salą egzaminacyjną OSCE, sala umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych, sala symulacji z zakresu ALS, sala symulacji z zakresu BLS, pomieszczenie do Debriefingu. Nowoczesne Centrum zostanie wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. W salach znajdować się będą min. zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt, trenażery – wymienia – Luiza Wójcik kierownik biura projektu.”

Zadbaj o swój rozwój!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną! Wybierz odpowiedni kierunek i zacznij swoją edukację już dzisiaj!

MCSM WSEPiNM © 2020
Realizacja: Adam Pawlikiewicz